خانه / کفش زنانه

کفش زنانه

<h3>پل های ارتباطی ما:</h3>
&nbsp;

مدیریت فروش: علی رضائی

تلفن دفتر:۷۱۰۵۳۶۹۹-۰۲۱

تلفن همراه:۰۹۱۲۹۶۴۱۲۳۹

سامانه پیامکی:۵۰۰۰۴۰۵۰۰۹۳۳

کانال تلگرام:t.me/kafshepakhor

اینستاگرام:pakhor.shoes

پست الکترونیکی:info@kafashkar.ir

&nbsp;

&nbsp;

اطلاعات مشتریان

درصورت تکمیل این فرم همکاران ما باشما تماس خواهندگرفت.
  • چنانچه تولیدکننده یا مشتری هستید،یکی ازگزینه های بالا را انتخاب کنید.

&nbsp;